O "Małe Radości"

Sukces Stowarzyszenia „Małe Radości”
 
Na początku 2012 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zespołu Szkół w Margoninie Elżbiety Piętki i wicedyrektorek Anny Wysockiej i Moniki Bereta oraz Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Margoninie a także nauczycieli zaangażowanych w życie kulturalne szkoły powołano do istnienia Stowarzyszenie „Małe Radości”. Celem działalności stowarzyszenia jest przede wszystkim szerokorozumiana edukacja dzieci i młodzieży z naszej gminy. Pobudzanie obywateli do działania, ich aktywizacja do angażowania się w życie społeczne i obywatelskie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych osób, pochodzących z miejscowości o ograniczonym dostępie do ośrodków szkoleniowych i kulturalnych. 
Grupa inicjatywna chciała wspomóc działania skierowane na rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny wszystkich dzieci z gminy Margonin, dzięki pozyskiwaniu funduszy ze źródeł pozaszkolnych, a przede wszystkim ze środków unijnych i funduszy dla organizacji działających non- profit, czyli nie nastawionych na zysk.
Rok 2013 zacznie się bardzo pomyślnie dla członków stowarzyszenia, które otrzymało dotację po złożeniu wniosku projektu w Stowarzyszeniu „7ryb” z siedzibą w Wągrowcu.  Kwota przyznanej dotacji wynosi 59 tys. złotych i przeznaczona jest na organizację zajęć pozaszkolnych. Skorzystać z zajęć będą mogli podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” oraz uczniowie Zespołu Szkół w Margoninie. Z pozyskanych środków finansowych zakupione zostanie 10 zestawów komputerów stacjonarnych, wyciszenie i wyposażenie studia muzycznego, sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce do zajęć plastycznych, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i urządzenia biurowe. Zajęcia umuzykalniające, graficzne, rehabilitacyjne i informatyczne trwać będą przez cały rok 2013. 
Celem zajęć jest integracja dzieci i młodzieży. Rozwój umiejętności manualnych i muzycznych, zagospodarowanie wolnego czasu, a także rozwijanie zainteresowań technologiami informatycznymi. Rekrutacja do projektu nastąpi w styczniu 2013.
Zachęcamy do włączenia się w akcje prowadzone przez Stowarzyszenie „Małe Radości”. W roku 2013  Stowarzyszenie zorganizuje szereg imprez okolicznościowych, międzynarodową wymianę młodzieży, inicjatywy lokalne, skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, projekty edukacyjne i kulturalne, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz lepszy start w dorosłe życie dzieci i młodzieży, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturalnym oraz biedą. Poza tym przygotowaliśmy wiele mniejszych projektów, na które chcemy pozyskać środki finansowe i podpisać umowy o partnerstwie i współpracy z lokalnym sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym. 
W większości wypadków musimy mieć wkład własny, dlatego prosimy osoby chętne o wsparcie finansowe dla naszych działań. Pomoc finansową w formie darowizny można wpłacać na konto: 
 
BS w Chodzieży O/ Margonin 52 8945 0002 1302 2448 2000 0010
 

Translate

Statystyka odwiedzin

432886
DzisiajDzisiaj114
WczorajWczoraj150
MiesiącMiesiąc3278
WszystkieWszystkie432886